Będzin, dnia 02.01.2019 r.

WRM.RSiIM.271.21.2018.2019

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 6252430128

 

2.NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: "Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o zmianie warunków zabudowy lub zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji - na terenie miasta Będzina"

 

3.NAZWY FIRM I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

1

Akademia Tekstu

Łukasz Kmiecikowski

Sady 10, 62-100 Wągrowiec

2

Biuro Koordynacji Przestrzeni

Architekt Bożena Konieczny

ul. Wyszyńskiego 13/2, 41-600 Świętochłowice

3

MONDRA design

mgr inż. Łukasz Woźniak

ul. Długa 21, 95-030 Rzgów

 

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Oferta nr 3

 

MONDRA design

mgr inż. Łukasz Woźniak

ul. Długa 21, 95-030 Rzgów

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, która ma najniższą cenę spośród rozpatrywanych ofert.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:03.01.2019 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.01.2019 00:00