Zarządzenie Nr 29/2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 19 grudnia 2018 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach z udziałem Miasta Będzina na 2019 rok

 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

 

zarządzam:

 

§ 1

Zatwierdzić plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach
organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć głównemu specjaliście Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydenta Miasta

 

/-/ Łukasz Komoniewski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach z udziałem Miasta Będzina na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:14.01.2019 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:19.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.01.2019 15:12