WOŚ.271.27.2018                                                                                     Będzin, dnia 21.01.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

35125100-7 - czujniki

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z ich montażem;

  2. Zapewnienie usługi monitoringu i serwisu w tracie użytkowania czujników, o których mowa w pkt 1;

  3. Prezentacja w ramach udostępnionej przez Wykonawcę aplikacji mobilnej wyników pomiarów;

  4. Prezentacja w ramach prowadzonej przez Wykonawcę ogólnodostępnej platformy internetowej wyników pomiarów;

  5. Umożliwienie udostępnienia wyników pomiarów na stronie internetowej Zamawiającego;

  6. Przekazanie Zamawiającemu miesięcznych raportów prezentujących wyniki pomiarów.

 

Pełna treść treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.01.2019 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:21.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:29.01.2019 00:00