WRM-RSiIM.271.24.2018

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446                     
NIP:   625-24 30 128

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT. 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

1. LEK. WET. ROBERT IMIOŁO

ul. Wojciecha Kilara 48 (dawniej Róży Luksemburg), 42-506 Będzin

9 250,00


 

4. NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY I UZASADNIENIE WYBORU

Wybrano ofertę: LEK. WET. ROBERT IMIOŁO.42-506 Będzin ul. Wojciecha Kilara 48.

Zabiegi i hospitalizacja będą się odbywały w gabinecie weterynaryjnym "Amigo-Vet" CENTRUM LECZENIA ZWIERZĄT" z siedzibą w Będzinie ul. Wojciecha Kilara 48


 

Najkorzystniejsza oferta, z najniższą ceną. 

Będzin 21.01.2019 r.

ZATWIERDZAM

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:25.01.2019 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:21.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:02.02.2019 00:02