Gliwice, 21 stycznia 2019 r.

GL.RUZ.421.212.2018.AK

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami),

zawiadamia

o wszczęciu, na wniosek Pana Marcina Filipczyka, działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „NOXON” S.C. J. Nowak, M. Nowak z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Głowackiego 137, zawarty w piśmie z dnia 22.08.2018r., wraz z uzupełnieniem z dnia 10.12.2018r., postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Wojkowicach przy ul. Głowackiego 137, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.

Pełna treść Zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:29.01.2019 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zdzisława Stojek
Data na dokumencie:21.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.02.2019 00:00