WOŚ.271.27.2018

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem.


 

3. NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO ROZEZNANIE RYNKOWE:


 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Konsorcjum Firm:

Beskid Instruments, Marek Stopka (Lider konsorcjum)

Global Innovative Solutions Katarzyna Burda – Świerz (Członek konsorcjum)

34-350 Węgierska Górka, ul. Św. Katarzyny 149

40-681 Katowice, ul. Grottgera 22 a

Airly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-548 Kraków, Al. Pokoju 1 A

 

 

NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY

Wybrano ofertę: Airly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1 A

 

Będzin, dnia 29.01.2019 r.

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.01.2019 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:29.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.02.2019 00:00