Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.33.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 31.01.2019 r.

 

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LVII/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin

w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:01.02.2019 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.02.2019 00:00