OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

 

W związku z realizacją projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Miasto Będzin zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowych kwot wykonania usług transportowych w okresie od marca do czerwca 2019 roku według poniższej specyfikacji:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie:

 

1. 14.03.2019 r. - Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, liczba osób 16 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 07.05.2019 r. - Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa , liczba osób 24 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

3. 16.05.2019 r. - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, 42-436 Smoleń, liczba osób 10 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

4. 20.05.2019 r. - Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów, liczba osób 16 + 2 – koszt …....................... zł netto.

5. 14.05.2018 r. - Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Żabie Doły” Bytom, liczba osób 8 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

6. 21.05.2018 r. - Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Żabie Doły” Bytom, liczba osób 8 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie:

 

1. 28.05.2019 r. - Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera Jaworzno, ul. świętego Wojciecha 100, 43-600 Jaworzno, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 29.05.2019 r. - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

3. 06.06.2019 r. - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów, liczba osób 35 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

4. 05.06.2019 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

5. 11.06.2019 r. - JuraPark Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie:

 

1. 11.04.2019 r. - Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa , liczba osób 10 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 14.05.2019 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 10 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie (+ klasy gimnazjalne):

 

1. 23.05.2019 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 20 + 3 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 09.05.2019 r. - JuraPark Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów, liczba osób 25 + 3 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

3. 30.05.2019 r. - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów, liczba osób 10 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.06.06.2019 r. - 4. 4. 06.06.2019 r. - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów, liczba osób 10 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

5. 09. 05.2019 r. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, liczba osób 12 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie (+klasy gimnazjalne)

 

1. 11.04.2019 r. - Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa , liczba osób 20 + 3 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 08.05.2019 r. - Instyut Goethego w Krakowie, ul. Rynek Główny 20, 31 – 008 Kraków, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt ….................................zł netto.

3. 13.05.2019 r. - Instyut Goethego w Krakowie, ul. Rynek Główny 20, 31 – 008 Kraków, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt ….................................zł netto.

Gimnazjum nr 1 w Będzinie:

 

1. 16.05.2019 r. - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów, liczba osób 76 + 5 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 31.05.2019 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 79 + 5 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju szacując wartość zamówienia publicznego należy bazować na najbardziej aktualnych cenach, najlepiej przeprowadzając rozeznanie rynku u potencjalnych wykonawców, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za pomoc
w ustaleniu szacunkowych kwot powyższych przejazdów.

 

UWAGA! Odpowiedź na niniejszy dokument NIE będzie traktowany jako oferta Wykonawcy, a jedynie pomoc w określeniu trybu wyłonienia Wykonawcy. Wyłonienie Wykonawcy powyższych przejazdów będzie stanowiło element postępowań, które Miasto Będzin będzie mogło wszcząć po ustaleniu wartości szacunkowej.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie szacunkowych kwot netto do dnia 15 lutego 2019 r. na adres
e-mail: agnieszka.bak@um.bedzin.pl


W przypadku pytań proszę o kontakt na adres e-mail: agnieszka.bak@um.bedzin.pl lub pod numerami telefonów: 32 267-91-76, osoba do kontaktu: Agnieszka Bąk.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.02.2019 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:07.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:16.02.2019 00:00