Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.43.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 8.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, a także zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 5017), Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia, na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 470.000,00 zł, wpłynęły 3 oferty. Wszystkie złożone oferty spełniły warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione.

W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące zadania:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków


 

RKS Grodziec


 

 

Realizacja programów szkolenia sportowego IV ligi piłki nożnej oraz dwóch grup młodzieżowych.

186.300,00


 

BKS Sarmacja

Realizacja programów szkolenia sportowego IV ligi piłki nożnej oraz dziewięciu grup młodzieżowych”.

186.300,00

SKS Łagisza

Udział w rozgrywkach mistrzowskich ligi okręgowej ŚZPN w roku 2019.

42.300,00

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU dot. wsparcia realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:08.02.2019 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:08.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.02.2019 00:00