Będzin, dnia 07.02.2019r.

WRM-RI.7013.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Wykonanie opracowania pn.: Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Będzin, w tym:
zadanie 1: „ Inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Będzin”,
zadanie 2: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej, audytu stanu technicznego słupów oświetlenia ulicznego, sporządzenie programu funkcjonalno użytkowego dla modernizacji oświetlenia”,
zadanie 3: „Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina”. (tytuł zadania może ulec zmianie) poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.”

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

ZAMIESZCZONO DNIA 13.02.2019 r.

  • Do wszystkich wykonawców.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 15.02.2019 r.

  • Do wszystkich wykonawców (odpowiedzi na pytania 2-5).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Wykonanie opracowania pn.: Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.02.2019 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.02.2019 00:00