Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.02.2019 r.

w sprawie:

 • przejęcia pojazdu na własność Miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0050.45.2019pdf
  Zarządzenie Nr 0050.45.2019tekst
 • wprowadzenia regulaminu dofinansowania z budżetu miasta Będzina profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły"
  Zarządzenie Nr 0050.46.2019pdf
 • planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo—wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly wyższe i zakłady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form ksztalcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019 roku
  Zarządzenie Nr 0050.47.2019pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.02.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:14.02.2019 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:12.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.02.2019 12:41