WO.271.1.17.2019                                                                              Będzin, dnia 20 lutego 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Bąk , tel.: 32 267 91 76,
e-mail: agnieszka.bak@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botaniczego w Mikołowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportową polegającą na przewiezieniu zorganizowanej grupy 16 uczniów/uczennic wraz z 2 opiekunami będącymi uczestnikami/uczestniczkami projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” - realizowanego przez Miasto Będzin, na trasie Będzin-Mikołów-Będzin zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Pełna treść zapytania dostępna jest w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA usługa transportowa do Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botaniczego w Mikołowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.02.2019 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:20.02.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.03.2019 00:00