Będzin, dnia 21 lutego 2019 roku

 

WPSiDG.8030.3.2019

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1492) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż  na konkurs z zakresu zdrowia publicznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019" w 2019 roku wpłynęła jedna oferta – ANTON Aparaty Słuchowe S.C. Teresa Janus, Agnieszka Maltazar, Sosnowiec ul. Modrzejowska 32a, która spełniła wymagane kryteria i warunki ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.494.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowała powyższą ofertę.

 

Realizatorem zadania „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019 " w 2019 roku będzie:

ANTON Aparaty Słuchowe S.C. Teresa Janus, Agnieszka Maltazar,

Sosnowiec ul. Modrzejowska 32a,

który na realizację zadania otrzyma kwotę w wysokości 6 000 złotych.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:21.02.2019 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:21.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.03.2019 00:01