OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.420.149.2018.MP.11
z 21 lutego 2019 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

1) strony postępowania administracyjnego, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (j.t. Dz.U. Z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) - dalej zwanej ustawą oos, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.—) dalej zwanej Kpa, że 21 Iuteego 2019r. zostala wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ 420.149.2018 MP. 9 dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg rowerowych'| przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Pilsudskiego w Dąbrowie Górniczej”.

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.149.2018.MP.11 z 21 lutego 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:27.02.2019 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Prażuch
Data na dokumencie:21.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.03.2019 00:04