PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

ODWOŁUJE OGŁOSZONY

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie w rejonie ul. Brzozowickiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 53 i 54 karta mapy 7 obręb Będzin o pow. łącznej 1641 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00055533/8.

Przetarg ograniczony był do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami geodezyjnymi: 47/7, 52/1, 51/1, 56, 55 oraz 59/1 karta mapy 7 obręb Będzin.

 

Nieruchomość mająca stanowić przedmiot przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod:

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu B9.MN

oraz niewielkim fragmencie pod drogi publiczne klasy dojazdowej – symbol planu 10.KDD

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 78.500,00 zł netto

do ceny osiągniętej w przetargu miał zostać doliczony podatek VAT w stawce 23%

 

Przetarg miał się odbyć w dniu 06 marca 2019 r. roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

 

Odwołanie przetargu następuje z powodu uchybienia terminowi wynikającemu z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2014r. poz. 1490 ze zm.), który to termin dotyczy zamieszczenia w prasie ogłoszenia o przetargu lub wyciągu z ogłoszenia oraz błędnym zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu właścicieli działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 56 karta mapy 7 obręb Będzin.

Powyższe stanowi podstawę do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie tel. 32 267 - 92 - 35 .

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ODWOŁUJE OGŁOSZONY I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie w rejonie ul. Brzozowickiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 53 i 54 karta mapy 7 obręb Będzin o pow. łącznej 1641 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:27.02.2019 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.05.2019 12:40