INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie usługi pn.: „Wykonanie opracowania pn.: Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Będzin”

Będzin, 25.02.2019 r.

WRM-RI.7013.3.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42 - 500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

telefon 32 267 91 19

 

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Wykonanie usługi pn.: „Wykonanie opracowania pn.: Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Będzin”

 

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Oferenta

Adres

Cena brutto

JASNY Sp. z o.o.

ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź

59 040,00 zł

Grupa CDE Sp. z o.o.

ul. Katowicka 80, 43-190 Mikołów

74 000,00 zł

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek

ul. Górna 29B, 43-400 Cieszyn

104 058,00 zł

Cities Lighting Consultants Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 29, 02-923 Warszawa

114 636,00 zł

AVC Polska Sp. z o.o.

ul. Wrzeciono 54A, 01-956 Warszawa

119 925,00 zł

GISMAX Adrian Jurek

ul. Leśna 25B, 05-840 Brwinów

121 770,00 zł

 

 

4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU


 

JASNY Sp. z o.o.,

ul. Rynek 2, 41-250 Czeladź

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie usługi pn.: „Wykonanie opracowania pn.: Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Będzin”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:25.02.2019
Data publikacji:28.02.2019 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż