WPFZ.271.1.17.2019                                                                              Będzin, dnia 7 marca 2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa transportowa do Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

P. W. RELAX Roman Herdzik, 42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 611

537,84 zł

2

INTRANS USŁUGI TRANSPORTOWE I EDUKACYJNE Anna Szelejewska, 41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 19b/30

637,20 zł

3

„Dis” Trans Dariusz Ochmann, 46 – 380 Dobrodzień, ul. Kościelna 3, Myślina

583,20 zł

4

PHU Gps – Trans Piotr Gzyl, 41-200 Sosnowiec, ul. Ceglana 13

470,00 zł

5

Dar Trans Tur Weinar Dariusz, 41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 8/20

450,00 zł

6

Przewozy Pasażerskie RED-BUS Perczak Bodo, 41-209 Sosnowiec, ul. Kierocińskiej 29/40

399,60 zł

7

Firma Usługowo-Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

529,20 zł

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Przewozy Pasażerskie RED-BUS Perczak Bodo, 41-209 Sosnowiec, ul. Kierocińskiej 29/40

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. Usługa transportowa do Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą!-różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.03.2019 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:07.03.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.03.2019 00:04