Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.03.2019 r.

w sprawie:

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
  Zarządzenie Nr 0050.77.2019pdf
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
  Zarządzenie Nr 0050.78.2019pdf
 • zmiany Załącznika nr 3 Zarządzenia nr 0050.311.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.07.2016 roku w sprawie przyjęcia Programu ułatwienia spłaty należności czynszowych, odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych osobom korzystającym z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin - w formie odpracowania należności na rzecz gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0050.79.2019pdf
  Zarządzenie Nr 0050.79.2019tekst
 • przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku Dworca PKP Będzin - Miasto w formie drugiego przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali
  Zarządzenie Nr 0050.80.2019pdf
  Zarządzenie Nr 0050.80.2019tekst
 • przeznaczenia do oddania najem lokali użytkowych i garaży w formie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu
  Zarządzenie Nr 0050.81.2019pdf
  Zarządzenie Nr 0050.81.2019tekst
 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego o powierzchni 17,59 m2 położonego na parterze na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto na rzecz Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
  Zarządzenie Nr 0050.82.2019pdf
  Zarządzenie Nr 0050.82.2019tekst
 • wyznaczenia na terenie Miasta Będzina miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Zarządzenie Nr 0050.83.2019pdf
 • powołania zespołu do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Zarządzenie Nr 0050.84.2019pdf
 • sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 0050.85.2019pdf
  Zarządzenie Nr 0050.85.2019tekst, załącznik
 • sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/66a/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. zarządzania nieruchomościami lokalowymi własności i współwłasności Gminy Będzin oraz pozostającymi w jej zarządzie.
  Zarządzenie Nr 0050.86.2019pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.03.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:19.03.2019 07:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:18.03.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.03.2019 08:25