Będzin, dnia 21 marca 2019 roku

BRM.0002.IX.2019Szanowna Pani/Pan
Radna/Radny
Rady Miejskiej BędzinaZgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 28 marca 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 IX sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
1) przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,
2) przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018”.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 roku.
1) przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,
2) przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020”.
7. Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
1) przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,
2) przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2018 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie miasta Będzina w 2019 roku:
1) przedstawienie programu przez Wiceprezydent Miasta Anetę Witkowską-Złocką,
2) przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych,
2) zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,
3) zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:25.03.2019 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:21.03.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.03.2019 09:53