ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

GL.ZUZ.2.421..831.2018.BD/3636

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. u. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami) w związku z art. 16 pkt 65 lit. f i pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art, 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zmianami) Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Z dnia 27.09.2018 r., znak COR/KAT/GDD/2017/244/WW, uzupełniony pismami: z dnia 04.12.2018 r., znak: COR/KAT/GDD/2017/248/WW, z dnia 04.02.2019 r., znak COR/KAT/GDD/2017/267/WW oraz z dnia 06.03.2019 r., znak: COR/KAT/GDD/2017/268/WW, Pana Witolda Wasilewskiego, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, zostalo wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. podmiotowi pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzeń wodnych, wykonanie urzadzeńwodnych oraz na korzystanie z wód w ramach usiug wodnych - odprowadzanie do odbiornika wód opadowych lub roztopowych, w związku 1 realizacja inwestycji pn.: „Budowa dwóch mostów nad potokiem Psary w ciqgu drogi krajowej nr 86 w miejscowości Będzin-Łagisza".

Pełna treść dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Andrzej Kitel
Data na dokumencie:19.03.2019
Data publikacji:26.03.2019 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż