Będzin, dn. 10.04.2019 r.

WOŚ-RGO.0007.1.2019

 

Konsultacje projektu uchwały

 

w sprawie zmiany uchwały XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody wysokości tej opłaty.

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.116.2019 z dnia 10.04.2019 roku w sprawie projektu zmiany uchwały XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody wysokości tej opłaty.

Konsultacje zarządzono w terminie od 10.04.2019 roku do 24.04.2019 roku. Ewentualne propozycje i uwagi należy składać na załączonym formularzu konsultacji do Wydziału Ochrony Środowiska – Referatu Gospodarki Odpadami pokój 127.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 25.04.2019 r.

  • Ogłoszenie wyników kosultacji (treść w załączniku)

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

(-) Joanna Koziak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody wysokości tej opłaty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.04.2019 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.04.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:20.05.2019 09:51