III Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie:

 • budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr III/19/2006, Załącznik
 • aktualizacji i wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2007 - 2010
  Uchwała Nr III/20/2006
 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr III/21/2006
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr III/22/2006
 • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
  Uchwała Nr III/23/2006, Załącznik Nr 1
 • przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007
  Uchwała Nr III/24/2006, Załącznik Nr 1
 • upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Będzinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr III/25/2006
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście
  Uchwała Nr III/26/2006
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy Drodze Krajowej DK 86
  Uchwała Nr III/27/2006
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/673/2006 Rad Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr III/28/2006
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia jako doraźnej Komisji Rady Miejskiej
  Uchwała Nr III/29/2006 
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Uchwała Nr III/30/2006
 • uchylenia Uchwały nr LVII/632/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Bankowi Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. z siedziba w Łaziskach Górnych poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Będzinie na realizację zadań w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006
  Uchwała Nr III/31/2006
 • udzielenia Samorządowi Województwa Śląskiego poręczenia stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu "Nowe kwalifikacje - szansa dla zagrożonych utratą zatrudnienia" realizowanego przez Zagłębiowską Agencję Rozwoju S.A. w Będzinie
  Uchwała Nr III/32/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr III/33/2006
 • przyjęcia oświadczenia przeciwko ograniczaniu praw jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
  Uchwała Nr III/34/2006

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:10.01.2007 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:11.01.2007 09:06