Będzin, dnia 12.04.2019r.

RGM.271.3.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

Adres do korespondencji:/

Biuro Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

tel. 32 267 92 38

fax. 32 267 91 34

przetargi@um.bedzin.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Teatralna 4, Podzamcze 29, Browarna 2, Grobla 4 i Gzichowska 34 - wykonanie dokumentacji projektowej.

III. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i przygotowaniem wniosków o pozwolenia na budowę  lub wniosków o zgłoszenie robót oraz wykonanie audytów energetycznych.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Teatralna 4, Podzamcze 29, Browarna 2, Grobla 4 i Gzichowska 34 - wykonanie dokumentacji projektowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.04.2019 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:12.04.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:24.04.2019 00:00