Będzin, 16 kwietnia 2019 r.

WO.271.1.30.2019

 

 

UNIEWAŻNIENIE

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn. usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

 

Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w częsci I, ponieważ oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert.

Ponadto postępowanie zostało unieważnione w części: II, IV, V, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XIX, ponieważ nie wpynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego pn. usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.04.2019 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:16.04.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:26.04.2019 00:00