WO.271.1.40.2019                                                                              Będzin, dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Bąk , tel.: 32 267 91 76,
e-mail: agnieszka.bak@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportową polegającą na przewiezieniu zorganizowanej grupy uczniów/uczennic wraz z opiekunami będącymi uczestnikami/uczestniczkami projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” - realizowanego przez Miasto Będzin, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 - 13 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Pełna treść zapytania dostępna w ząłaczniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:17.04.2019 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:17.04.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:27.04.2019 00:00