Będzin, dnia 18 kwietnia 2019 roku

BRM.0002.X.2019

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 X sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

 4. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 5. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 9. uchylenia uchwały nr III/9/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych mieszkańców Gminy Będzin,

 10. zmiany uchwały nr XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody wysokości tej opłaty,

 11. zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

 12. zmiany uchwały nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028.

 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:X Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.04.2019 07:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:18.04.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:19.04.2019 07:34