Będzin, dnia 19 kwietnia 2019 r.

WO.271.1.30.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DLA CZĘŚCI III, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XVII

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

Część III – 540,00 zł

Część VI – 756,00 zł

Część VII – 540,00 zł

Część VIII – 648,00 zł

Część IX – 702,00 zł

Część X – 540,00 zł

Część XIV – 540,00 zł

Część XVII – 540,00 zł

2

SKALMAR PRZEWOZY OSOBOWE Skowyrski Mariusz 41 – 902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 9/82

Część III – 637,20 zł

Część VI – 1069,20 zł

Część VII – 637,20 zł

Część VIII – 1069,20 zł

Część IX – 1069,20 zł

Część X – 637,20 zł

Część XIV – 637,20 zł

Część XVII – 637,20 zł

3

F.U.H. „EUROTRANS” Krzysztof Kowalski 43-144 Lędziny, ul. Folwarczna 47

Część VI – 745,20 zł

Część VIII – 734,40 zł

Część IX – 999,00 zł

 

IV. Po terminie składania ofert, tj.: 16 kwietnia 2019 r. o godz. 00:03 wpłynęła następująca oferta:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GPS TRANS” Piotr Gzyl, 41 – 200 Sosnowiec, ul. Ceglana 13

 

V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Dla Części III zamówienia

 

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części VI zamówienia

 

F.U.H. „EUROTRANS” Krzysztof Kowalski 43-144 Lędziny, ul. Folwarczna 47

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części VII zamówienia

 

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części VIII zamówienia

 

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części IX zamówienia

 

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części X zamówienia

 

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części XIV zamówienia

 

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części XVII zamówienia

 

Firma Usługowo - Handlowa AGPO Grzegorz Polak, 42-506 Będzin, ul. Wróblewskiego 29

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.04.2019 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:19.04.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.04.2019 00:00