INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Teatralna 4, Podzamcze 29, Browarna 2, Grobla 4 i Gzichowska 34 - wykonanie dokumentacji projektowej

Będzin, dnia 23.04.2019 r.

RGM.271.3.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Teatralna 4, Podzamcze 29, Browarna 2, Grobla 4 i Gzichowska 34 - wykonanie dokumentacji projektowej.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Konsorcjum firm:

Lider: Bartosz Piotrowicz

FHU Geo – Structure

Potok Mały 28

28-300 Jędrzejów

Partner: APN Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49

42-500 Będzin

15.04.2019 r.

86 100,00 zł

2.

Eksperton

ul. Adamieckiego 11/32

41-300 Dąbrowa Górnicza

23.04.2019 r.

39 975,00 zł

 

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Eksperton, ul. Adamieckiego 11/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
WICEPREZYDENT MIASTA
Aneta Witkowska - Złocka

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Teatralna 4, Podzamcze 29, Browarna 2, Grobla 4 i Gzichowska 34 - wykonanie dokumentacji projektowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:23.04.2019
Data publikacji:25.04.2019 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż