WO.271.1.39.2019                                                                               Będzin, dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

PHU Gps – Trans Piotr Gzyl,

41-200 Sosnowiec, ul. Ceglana 13

1 944,00 zł

2

INTRANS USŁUGI TRANSPORTOWE I EDUKACYJNE Anna Szelejewska, 41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 19b/30

2 538,00 zł

3

Firma Handlowo-Usługowa „ALGO” Aldona Golec,

41-217 Sosnowiec, ul. Kolonia Cieśle 12

2 700,00 zł

4

P. W. RELAX Roman Herdzik,

42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 611

2 322,00 zł

5

Usługi Przewozowe Jacek Gorzelak,

41-946 Piekary Śląskie, ul. Hutnicza 3/4

1 890,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Usługi Przewozowe Jacek Gorzelak, 41-946 Piekary Śląskie, ul. Hutnicza 3/4

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

V. OMYŁKA PISARSKA

W ofercie nr 1 dokonano poprawy omyłki pisarskiej na formularzu ofertowym w słownie wpisanej cenie brutto na: tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery złote 00/100.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:26.04.2019 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:26.04.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:10.05.2019 00:00