Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.05.2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.05.2019 r.

w sprawie:

 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.47.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly wyższe i zakłady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019 roku
  Zarządzenie Nr 0050.129.2019pdf
 • wniesienia udziałów do spółki Będzin Arena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zarządzenie Nr 0050.130.2019pdf
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
  Zarządzenie Nr 0050.131.2019pdf
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
  Zarządzenie Nr 0050.132.2019pdf
 • ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.133.2019pdf
 • ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.134.2019pdf
 • uchylenia zarządzenia Nr 0050.386.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przekazania w administrację Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie dwóch niewyodrębnionych lokali niemieszkalnych w budynku położonym przy ulicy 1 Maja 2 w Będzinie zmienionego zarządzeniem Nr 0050.498.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 grudnia 2018 roku
  Zarządzenie Nr 0050.135.2019pdf
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0050.136.2019pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Dzialalności Pożytku Publicznego projektu uchwaly Rady Miejskiej Będzina w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica l i Brzozowica II
  Zarządzenie Nr 0050.149.2019pdf

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.05.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.04.2019
Data publikacji:09.05.2019 12:14