Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2019 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2019 rok
  Zarządzenie Nr 0050.152.2019pdf
 • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie projektu uchwaly w sprawie trybu i sposobu powoływania iodwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Zarządzenie Nr 0050.153.2019pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania iodwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Zarządzenie Nr 0050.154.2019pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.05.2019 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.05.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.05.2019 10:40