XI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Będzin, dnia 23 maja 2019 roku

BRM.0002.XI.2019

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 30 maja 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 XI sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z X sesji.

  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

  5. 15 lat Polski w Unii Europejskiej.

  6. Dzień Samorządu Terytorialnego.

  7. 30 – lecie wyborów czerwcowych.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie,

2) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie,

3) zmiany uchwały Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów",

4) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

5) wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II

6) przekazania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich,

7) zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

8) zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.05.2019
Data publikacji:24.05.2019 07:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż