Będzin, dnia 23 maja 2019 roku

BRM.0002.XI.2019

 

 

Szanowna Pani
Szanowny Pan

 

Serdecznie zapraszam na XI sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. 15 lat Polski w Unii Europejskiej.

 6. Dzień Samorządu Terytorialnego.

 7. 30 – lecie wyborów czerwcowych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie,

2) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie,

3) zmiany uchwały Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów",

4) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

5) wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II

6) przekazania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich,

7) zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

8) zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.05.2019 07:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.05.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:31.05.2019 00:00