Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.05.2019 r.

w sprawie:

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
  Zarządzenie Nr 0050.165.2019pdf
 • oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w formie przetargu nieograniczonego, działki oznaczonej nr geod. 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 3735 m2 wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego — przychodni zdrowia oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych, położonej w Będzinie przy ul. Siemońskiej 11 i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Zarządzenie Nr 0050.166.2019pdf
 • sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Skośnej i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.167.2019pdf
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Będzin, położonej Gminy w rejonie ul. Cieszkowskiego o powierzchni 3448 m2 wraz z udziałem w działce stanowiącej wewnętrzną komunikację i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.168.2019pdf
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości Będzin, położonej stanowiącej własność Gminy w rejonie ul. Cieszkowskiego o powierzchni 3499 m2 wraz z udziałem w działce stanowiącej wewnętrzną komunikację i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.169.2019pdf
 • ogłoszenia i organizacji I przetargu nieruchomości, ustnego ograniczonego na sprzedaż położonej w Będzinie przy ul. Orkana
  Zarządzenie Nr 0050.170.2019pdf, załącznik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.05.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:29.05.2019 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.05.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:30.05.2019 08:39