Będzin, dnia 04.06.2019r.

WRM-RI.7013.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót mostowych, w ramach zadania „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy– etap II, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i umową na roboty budowlane realizowaną przez Wykonawcę, podczas robót mostowych w ramach zadania „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy– etap II, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Pełna treść dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót mostowych, w ramach zadania „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy– etap II, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:06.06.2019 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:04.06.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.06.2019 00:01