OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH

WOOŚ.420.169.2018.MP1.23

z 06-06-2019

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

 

1) strony postępowania administracyjnego. na podstawie art. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) — dalej zwanej ustawą oos, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) — dalej zwanej Kpa, że 5 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.420.169.2018B.MP1.20, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową ukladu komunikacyjnego".

Pełna treść dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY SRODOWISKA W KATOWICACH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.06.2019 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:06.06.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.06.2019 00:01