Unieważnienie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT – część I zamówienia.

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Będzinie w ramach projektu ,,Centrum Usług społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym" współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT -część I zamówienia.

 

Zamawiający zawiadamia, iż wyżej wskazana część zamówienia została uniewazniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT – część I zamówienia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2019 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż