ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”

Będzin, dnia 19.06.2019r.

WRM-RI.7013.17.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zadanie realizowane jest w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:19.06.2019
Data publikacji:21.06.2019 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.07.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
21.06.2019 13:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.06.2019 13:25 Dodano załącznik "Opis techniczny Bedzin Lagisza boisko
06_04_2019.pdf"

(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Boisko do stretball.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Detal kosza do koszykowki.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Detal kosza na smieci.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Detal lawki.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Pilkochwyt.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Projekt zagospodarowania terenu.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Przekroj A-A z niecka basenowa.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Przekroj A-A.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Rozbiorka basenu.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Slupek do siatkowki.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Dodano załącznik "Opis techniczny Boisko Lagisz.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Dodano załącznik "RYS E1 Boisko Lagisz.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Dodano załącznik "RYS E2 Boisko Lagisz.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Dodano załącznik "RYS E3 Bedzin.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Dodano załącznik "RYS E3 Boisko Lagisz.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Dodano załącznik "RYS E4 Bedzin.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:22 Dodano załącznik "RYS E4 Boisko Lagisz.pdf"
(Michał Karoń)
21.06.2019 13:21 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna Bedzin Boiska
Lagisza 02_03_2019.pdf"

(Michał Karoń)
21.06.2019 13:21 Dodano załącznik "Uzgodnienia Tauron Lagisza.pdf"
(Michał Karoń)