Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.06.2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie:

 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wojciecha Kilara 43, zabudowanej obiektem dawnej hydroforni i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.188.2019pdf
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0050.189.2019
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
  Zarządzenie Nr 0050.190.2019
 • przesunięcia terminu płatności raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Będzinie na podstawie złożonego wniosku
  Zarządzenie Nr 0050.191.2019

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.06.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.06.2019
Data publikacji:28.06.2019 12:10