WRM-RI.7013.17.2019                                                                                Będzin, dnia 02.07.2019r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA   

O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                      

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina                                 

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20                                      

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”.
Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zadanie realizowane jest w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest w załączniku
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:02.07.2019 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:20.07.2019 00:00