DLI.2.6621.18.2018.PMJ.30

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j t. Dz. U, z 2018 r. poz. 1474) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, ze wydał decyzje z dnia 19 czerwca 2019 r., znak: DLI-||.6621.18.2018.PMJ.28„ uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostaiej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: IFXIII.7820 53.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji (bez załączników) - w urzędach gmin wiaścrwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miejskim w Będzinie, Urzędzie Gminy Bobrowniki, Urzędzie Gminy Mierzęcice Urzędzie Gminy Ożarowice oraz Urzędzie Gminy Psary

Załączniki informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 19 czerwca 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:03.07.2019 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:18.07.2019 00:02