Będzin, 9 lipca 2019 r.


 

WPKSiKS.523.2.2019


 

WYBORY
do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na członków do Będzińskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

W dniach 11-25 czerwca 2019 r. organizacje pozarządowe działające na terenie Będzina mogły zgłaszać kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

W ww. terminie wpłynęło 5 kart zgłoszeniowych:

Wszystkie zgłoszenia spełniały warunki określone w ogłoszeniu o naborze do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 czerwca 2019 roku.

 

Kandydaci - przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Będzina, którzy zostali zgłoszeni do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji:

Wioletta Adamczyk – Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Patrycja Gruca-Hołota – Polski Związek Głuchych, Oddział Terenowy w Będzinie

Rafał Pietrzyk – RKS Grodziec

Mariusz Słowik – Towarzystwo Przyjaciół Grodźca
Beata Wardęga – Stowarzyszenie Filary Kultury

Zasady głosowania:

1.
Zgodnie z trybem przyjętym Uchwałą nr XX/155/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego głos oddać może każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie Będzina.

2. Głos oddaje się poprzez wrzucenie w dniu 17 lipca 2019 roku karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, pokój 117, w godzinach 8.00 – 14.30.

3.
W imieniu Organizacji czynne prawo wyborcze realizuje osoba uprawniona do reprezentacji Organizacji lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie. Głosujący przed pobraniem karty do głosowania jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

4.
Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, Prezydent Miasta ogłosi na stronie www.bedzin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, tel. 32 267 91 85.


 

Pliki do pobrania:
Wykaz imienny kandydatów do Rady wraz z opisem kandydata

Wzór karty do głosowania

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:09.07.2019 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:23.07.2019 00:00