BZK.271.11.2019                                                                                        Będzin, dnia 08.07.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Części zamówienia

Cena brutto

1

MS-MED Michał Stępień

ul Rybnicka 4/8

40-038 Katowice

28.06.2019

Część I – przyczepka transportowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”

5 000,00 zł

Część II- Przyczepka ratownicza do przewozu osoby poszkodowanej wraz z koszem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”

5 500,00 zł

Część III – Przyczepka Gaśnicza dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”

5 500,00 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU:

 

MS-MED Michał Stępień

Ul. Rybnicka 4/8, 40-038 Katowice

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:09.07.2019 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:08.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:18.07.2019 00:02