WPFZ.042.3.2018                                                                                     Będzin, dnia 12.07.2019 r.


 

OGŁOSZENIE W CELU USTALENIA

WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Kampania Edukacyjno-Ekologiczna wraz
z opracowaniem graficznym i merytorycznym na potrzeby kampanii.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej dla mieszkańców Będzina w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:12.07.2019 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:31.07.2019 00:01