WPSiDG.8122.1.2019

 

 

KONKURS OTWARTY

Prezydent Miasta Będzina

 

na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1,art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust.1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 2017 roku oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LVII/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

 

 

Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta.

 

Termin realizacji zadania:

Od 1 września do 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 8 000 złotych.

W 2018 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 8 000 złotych.

 

Pełna treść dostępna w załączniku

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:15.07.2019 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:07.08.2019 00:02