Jaworzno, 15 lipca 2019 r,

OŚ-ŚR.6220.1 5.2019

 

 

                                                                    OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r.                 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity/: Dz. U. z 2018r., poz, 2081 ze zm./

Prezydent Miasta Jaworzna zawiadamiastrony postępowania,

że w ramach prowadzonego, na wniosek Pana Grzegorza Dobruta działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez TAURON Wytwarzanie SA, ul. Promienna 51, 43-600 Jaworzno, przesłany pismem Wiceprezydenta działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina z 16 kwietnia 2019 r. znak: WOŚ.RZM.6220.2,2019, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 12 kwietnia 2019 r., znak: SKO.OSW/41.9/171/2019/5736/BL, którym wyłączyło Prezydenta Miasta Będzina od prowadzenia postępowania w powyższej sprawie i wyznaczyło do jej załatwienia Prezydenta Miasta Jaworzna, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przyłączenie bloku gazowoparowego klasy 413 MWe Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie do sieci przesyłowej 220 kV

 

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:19.07.2019 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzena Adamczyk
Data na dokumencie:15.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:10.08.2019 00:00