BZK.271.10.2019                                                                                               Będzin, dnia 22.07.2019 r

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: „ Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa”.

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1

TEAM Igor Pasierbski

ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka

17.07.2019

52 000,00 zł

2

GMS Sp. z o. o.

ul. Łowiecka 121, 42-600 Tarnowskie Góry

17.07.2019

49 999.00 zł

3

P.P.H. Sowa Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego5a/11, 73-110 Stargard

17.07.2019

51 300.00zł

4

R.K. SPORT Sp. z o.o.

ul. Jaśminowa 1, 11-010 Wójtowo

19.07.2019

45 900.00zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU:

 

 

R.K. SPORT Sp. z o.o. ul. Jaśminowa 1, 11-010 Wójtowo

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z up. Prezydenta Miasta

(-)

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: „ Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:22.07.2019 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:22.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.08.2019 00:06