Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.07.2019 r.

w sprawie:

  • zmian w zarządzeniu Nr 0050.47.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoly wyższe i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form ksztalcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019 roku
    Zarządzenie Nr 0050.212.2019pdf
  • powołania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
    Zarządzenie Nr 0050.213.2019pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.07.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.07.2019 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.07.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:24.07.2019 15:17