Będzin, dnia 30.07.2019 r.

RGM.271.7.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
Adres do korespondencji:/
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
tel. 32 267 92 38
fax. 32 267 91 34
przetargi@um.bedzin.pl

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: ul. Podwale 9, ul. Podwale 9A, ul. Podwale 11, ul. Rybna 18, ul. Zawale 21 - wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i przygotowaniem wniosków o pozwolenia na budowę lub wniosków o zgłoszenie robót oraz wykonanie audytów energetycznych.

Pełna treść w załączniku.

ZAMIESZCZONO DNIA 2.08.2019

  • DO WYKONAWCÓW 1 (treść w załączniku)
     

ZAMIESZCZONO DNIA 5.08.2019

  • DO WYKONAWCÓW 2 (treść w załączniku)

ZAMIESZCZONO DNIA 7.08.2019

  • Unieważnienie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: ul. Podwale 9, ul. Podwale 9A, ul. Podwale 11, ul. Rybna 18, ul. Zawale 21 - wykonanie dokumentacji projektowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.07.2019 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:30.07.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.09.2019 11:48