INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: „ Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa”

Budżet Obywatelski pn.: “Bezpieczny Będzin-Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa”

 

Będzin, dnia 07.08.2019 r

BZK.271.10.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: „ Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa”.

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1

Paweł Wrześniak Przedsiębiorstwo Handlowe „MOTO-TRIP”

ul. Drewniana 4, 30-556 Kraków

5.08.2019

44 499,00 zł

2

PHU Wariant 2 Krzysztof Węgrzyn

ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

6.08.2019

46 200,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU:

 

 

Paweł Wrześniak Przedsiębiorstwo Handlowe „MOTO-TRIP”
ul. Drewniana 4, 30-556 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: „ Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:07.08.2019
Data publikacji:07.08.2019 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż